Samenwerkingsverband van werkgevers en werknemers in Zorg en Welzijn

Voor Werkgevers

 

Is jouw organisatie op zoek naar mogelijkheden om over- en onderbezetting flexibel op te vangen, nieuwe talenten aan te trekken of kennis en expertise te verbreden? Dat kan door deel te nemen aan BRABANT WERKtZEKER! In dit samenwerkingsverband vorm je samen met andere deelnemende organisaties een consortium en realiseer je een duurzame, flexibele schil van goed gekwalificeerde medewerkers. Jouw organisatie blijft hierdoor verzekerd van goede kwaliteit van zorg en dienstverlening en met elkaar werk je aan een stabiele, regionale arbeidsmarkt.

Samenwerken en delen
Aansluiten bij het samenwerkingsverband betekent dat jij als werkgever werk en opdrachten die niet intern ingevuld kunnen worden, beschikbaar stelt in BRABANT WERKtZEKER! Ook stel je jouw medewerkers in de gelegenheid zich op vrijwillige basis aan te melden voor deelname aan de BRABANT WERKtZEKER!

Daarnaast deel je interne scholing met elkaar waardoor kennis verbreed word en er efficiëntie behaald kan worden.

Binnen BRABANT WERKtZEKER! worden door de samenwerkende werkgevers collectieve activiteiten ontwikkeld ten behoeve van instroom, doorstroom en behoud van medewerkers voor de sector en regio.

BRABANT WERKtZEKER! biedt voor jou als werkgever veel voordelen:

  • Je bied goed werkgeverschap voor je huidige en toekomstige medewerkers, dat maakt je een aantrekkelijke werkgever
  • Je kan meer werkzekerheid bieden aan talenten, wat behoud van goede medewerkers bevorderd
  • Je kan flexibeler inspelen op over- of onderbezetting
  • Je beschikt over een grotere schil van gekwalificeerde werknemers
  • Je kan goede zorg borgen voor cliënten

Ben jij als werkgever geïnteresseerd in deelname aan BRABANT WERKtZEKER!? laat het ons weten!